Over IB-Lerink

Na een carrière in het wetenschappelijk onderzoek bij Wageningen Universiteit en in het bedrijfsleven ben ik in 2004 zelfstandig ondernemer geworden met de oprichting van ingenieursbureau Lerink (IB-Lerink).

Research voor productontwikkeling is mijn belangrijkste drijfveer. Als kind heb ik veel kapot gemaakt om te kijken hoe het werkt. Als wetenschappelijk onderzoeker ging ik minder destructief te werk en geleidelijk aan kon ik verworven kennis gebruiken om dingen te creëren in de landbouwwerktuigenindustrie. Voor het opstellen van octrooiaanvragen put ik uit ervaring met het schrijven van wetenschappelijke artikelen en combineer dat met verworven technisch inzicht.

Het zelfstandig ondernemerschap was geen doel, maar een gevolg van het faillissement van mijn laatste werkgever. Ik had zitting in de holding en was verantwoordelijk voor strategische R&D. Het gemis aan collega's met het zelfde doel voor ogen wordt gecompenseerd door vrijheid in het kiezen van wat mij goed dunkt, voor mijzelf en mijn omgeving, binnen de mogelijkheden die zich voor doen.

Een warm hart draag ik toe aan mensen die werkzaam zijn in de land- en tuinbouw. De meeste van hen runnen een familiebedrijf dat ze als een rentmeester beheren en in goede conditie willen overdragen op de volgende generatie. De drang tot vernieuwing, focus op de lange termijn en het relativeringsvermogen dat past bij hun natuurlijke leefomgeving inspireren mij dagelijks.

Landbouw, innovatie en octrooien vormen een drie-eenheid in mijn werk. Mijn streven is om verbindingen tot stand te brengen om innovatie te stimuleren. Zo probeer ik er aan bij te dragen dat de volgende generatie het (nog) beter heeft dan wij.

Ondanks mijn drang naar voren is enige mate van nostalgie mij niet vreemd. Mijn Traction Avant BN (1955) getuigt daarvan. 

1 57 001