Octrooien

Iedere ondernemer die aan productontwikkeling doet weet hoeveel makkelijker en goedkoper het is om een product na te maken dan zelf te ontwikkelen. Octrooien zijn er om de vernieuwer te belonen voor zijn inspanningen door hem tijdelijk en lokaal alleenrecht te geven op het maken en verkopen van het product.

IB-Lerink begeleidt ondernemers waarvoor een octrooi een onbekend terrein is. Zij zien een octrooi nog vaak als onhaalbaar en vooral onbetaalbaar. In een oriënterend gesprek wordt duidelijk waarom een ondernemer bewust om moet gaan met het moment waarop hij zijn nieuwe product in de openbaarheid brengt, bijvoorbeeld op een tentoonstelling of een website.

Om voor octrooi in aanmerking te komen moet een bepaald kenmerk van het product absoluut nieuw zijn, d.w.z. nog nooit eerder ergens ter wereld in de openbaarheid zijn gebracht. Met openbaarmaking vóór een octrooiaanvraag wordt deze belangrijkste eis ondermijnd. Wel of niet octrooiaanvragen? Ieder besluit is goed mits het aanvragen van een octrooi voor openbaarmaking serieus in overweging genomen is. In deze cruciale fase biedt IB-lerink hulp.

Ondernemers die gespecialiseerd zijn in een bepaalde sector zijn eerder in staat om met iets echt nieuws te komen dan ondernemers die iets ontwikkelen op een hen vreemd vakgebied. Daar ontlenen specialisten ook een deel van hun kracht aan. Een automobilist die iets nieuws voor zijn auto bedacht heeft moet er rekening mee houden dat hij/zij één van vele miljoenen autorijders is die allemaal wel eens een min of meer briljante ingeving hebben.

Het laten uitvoeren van een 'uitputtend' nieuwheidsonderzoek kost even veel als het aanvragen van een Nederlands octrooi. Om die reden kiezen ondernemers er meestal voor om octrooi aan te vragen na een oppervlakkig, zogenaamd 'verkennend' nieuwheidsonderzoek. Zodra de aanvraag ingediend is geniet de aanvrager voorlopige bescherming. Die bescherming houdt o.a. in dat niemand na hem bescherming kan krijgen voor een product met hetzelfde nieuwe kenmerk.

IBL octrooien uitsnede

Een Nederlandse octrooiaanvraag leidt altijd tot een verleend octrooi. Dat wil echter niet zeggen dat het octrooi geschikt is om op te treden tegen vermeende inbreukmakers. Het Nederlandse octrooi is een ongetoetst octrooi. D.w.z. dat het octrooi niet verleend is nadat getoetst is of het aan de eisen van nieuwheid en vindingshoogte voldoet. Bij een octrooi dat verkregen is via een Europese octrooiaanvraag is dat wel het geval. Die procedure is ook veel duurder en langduriger.

Veel ondernemers is het echter niet te doen om het verbodsrecht, d.w.z. het recht om een inbreukmaker te dwingen om te stoppen of door te laten gaan onder bepaalde (licentie-) voorwaarden. Zij hechten vooral waarde aan de fiscale voordelen die een octrooi biedt en het afschrikkende effect dat het heeft op concurrenten. Tenslotte worden octrooien ook gebruikt voor marketing en bedrijfsstrategische doeleinden. Meer informatie over de weg naar octrooi vindt u de op website www.octrooienpatent.nl.