Landbouw

Landbouw staat op gespannen voet met biodiversiteit. Onder het juk van de landbouweconomie streeft een agrariër er naar om al zijn hulpbronnen te benutten voor het produceren van landbouwproducten. Organismen die mee snoepen van de oogst worden ..........

LEES MEER

 

landbouw2

 

Innovatie

Innovatie is één van de methoden om ons leven en dat van generaties na ons aangenamer te maken. Meer dan dat, het is een eerste vereiste om economische en sociale impasses te mijden. Ook is innovatie nodig om .....

Lees meer

Octrooien

Iedere ondernemer die aan productontwikkeling doet weet hoeveel makkelijker en goedkoper het is om een product na te maken dan zelf te ontwikkelen. Octrooien zijn er om vernieuwing te stimuleren door de echte innovator te belonen voor zijn inspanningen .....

LEES MEER
protected by Lerink edited2